ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีสองพี่น้อง2 ถึง ยูเทิร์นบ้านปากคอก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง พาดสายเพิ่มอีก 2 วงจร
03/11/2562 08:00
03/11/2562 17:00
กฟต.ทุ่งคอก
0884573119
ปรัชญา สว่างศรี