ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านวิจิตรตรา ทิพวรรณ หมู่บ้านแสนสุข หมู่บ้านสุขศิริ ถึงปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ก่อนทางเข้าเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่
แจ้งประชาสัมพันธ์วันที่? 22 พ.ย..63 เวลา 08.30-17.00น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง *บริเวณหมู่บ้านวิจิตรตรา ทิพวรรณ หมู่บ้านแสนสุข หมู่บ้านสุขศิริ ถึงปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ก่อนทางเข้าเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที *ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ* สอบถามข้อมูลเบอร์037455451ครับ
22/11/2563 08:30
22/11/2563 18:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด