ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโค้งเจริญ ถึงบ้านโคกสุวรรณ์ อ.พระทองคำ ฝั่งขวาถนนนครราชสีมไป จ.ชัยภูมิ
งานงบผู้ใช้ไฟ 115 KV ปักเสา 22 เมตร และพาดสายเปลือยเป็นสายหุ้ม 185 ตมม.
24/04/2562 08:00
24/04/2562 16:00
กฟก.พระทองคำ
08732484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ