ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาออกจากเมืองสงขลา ตั้งแต่ ข้างสะพานข้ามแยกน้ำกระจาย ถึง ร้านดุสิตศิลป์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านน้ำกระจาย ข้างสะพานข้ามแยกน้ำกระจาย ฝั่งขาออกจากเมืองสงขลา ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น.
26/07/2565 08:00
26/07/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี