ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.จอมบึง-งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพุม่วง
กฟอ.จอมบึงจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพุม่วง ทำให้ต้องดับไฟ บ้านพม่วง บ้านก้นคอก บ้านหนองสองตอน บ้านหรองไม้แก่น ซอยข้างวัดแก้มอ้น
12/09/2562 09:00
12/09/2562 16:00
กฟอ.จอมบึง
032265399
ภาษิต จีนขาวขำ
ลำดับดาวน์โหลด
1พุม่วง