ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านบ้านกรงทอง ,น้ำโจน ,มาบป่าเลา ,คาเซ ,หนองขาว, ม.4 ต.หนองบัว ไฟดับ 09.00 น.-15.00 น. .
หมู่บ้านบ้านกรงทอง ,น้ำโจน ,มาบป่าเลา ,คาเซ ,หนองขาว, ม.4 ต.หนองบัว ไฟดับ 09.00 น.-15.00 น. .
06/07/2565 09:00
06/07/2565 15:00
กฟจ.สุโขทัย
15060
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด