ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.เขาสวนกวาง
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนหัวเสาเป็นเหล็กทางโค้ง(CCB)
22/12/2564 09:00
22/12/2564 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์