ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเจริญสุข บ้านไร่ออก เหมืองแร่ VOS ซอยสุขสวัสดิ์ เหมืองแร่ยิปซั่มเวล บ้านควนราชา บ้านถ้ำพระ ซอยเฉลิมสุข บ้านไสขุนอินทร์ บ้านกงตาก บ้านเหนือคลอง บ้านดินดำ เหมืองแร่โชคพนา เหมืองแร่พารุ่ง ม.4 ม.5 ม.7 และ ม.12 ตำบลช้างซ้าย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูง
17/09/2564 09:00
17/09/2564 13:00
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
077379021 ,1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์