ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสุขสามารถ (ซอยวัดท้องคุ้ง)
***การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเนื่องจากปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง***

**ตั้งแต่ บริเวณทางรถไฟถนนสุขสามารถ (ถนนท้องคุ้ง-หนองรี)
**ถึง บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าชลบุรี 4

**ภายในซอย ดังนี้**

1.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 5 [ซอยทุ่งบางกระแบง หมู่ 5]
2.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 7 [ซอยทุ่งบางกระแบง)
3.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 9 (ซอยบ้านนาเขื่อน หมู่ 6]
4.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 6 [ซอยบ้านนาเขื่อน หมู่ 6]
5.ถนนสุขสามารถ 1 [ดับถึงสะพานรถไฟ]
6.หมู่บ้านเดอะแกรนด์สุขประยูร 2
7.หมู่บ้านเดอะแกรนด์สุขประยูร 3
8.หมู่บ้านโชคเจริญการ์เด้นซ์
9.หมู่บ้านริมสวน

ท้ังนี้ ถ้าดําเนินการเสร็จก่อนกําหนด จะจ่ายไฟคืนสู่ระบบทันที

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
09.00 น. – 17.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ามา ณ.โอกาส นี้

08/07/2564 09:00
08/07/2564 14:33
กฟจ.ชลบุรี
038-054713
ณัฐวุฒิ อุบลนุช
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟดับ