ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามหจก.หางดงการยาง ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงเขตต่อแดนหางดง-สันป่าตอง พร้อมทั้งตัดกิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตรงข้ามหจก.หางดงการยาง ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในพุธวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
22/09/2564 08:30
22/09/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช