ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาสีดา ถึง บ้านห้วยด่าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง
29/10/2564 09:00
29/10/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด