ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานข้ามคลองย่านซื่อแนวถนนคู่ขนาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อให้กรมทางหลวงดำเนินการใช้ปั้นจั่นกดเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองย่านซื่อแนวถนนคู่ขนานโดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ตั้งแต่มุมถนนวินมอเตอร์ไซค์ร้านหมูสมนึกถึงร้านขายอาหารตามสั่งสะพานคลองย่านซื่อ
2. ปากทางเข้าซอยศาลเจ้าพ่อเข้าตกถึงหอพักใหม่สีเทา ธนวินท์ ตั้งสกุล หมู่ที่ 2 ต.บ้านบ่อ
3. บริษัท ลีเปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด,หอพักข้างโรงงาน หมู่ที่ 2 ต.บ้านบ่อ
15/09/2562 08:00
15/09/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
115sep2019