ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกกทอง บ้านสวนกล้วย บ้านห้วยฮ่อม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ บ้านกกทอง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ
09.00 น. ถึง 16.00 น.
-บ้านกกทอง ทั้งหมู่บ้านรวมทั้งซอยแยกย่อยทั้งหมด
-บ้านห้วยฮ่อม ทั้งหมู่บ้านรวมทั้งซอยแยกย่อยทั้งหมด
-บ้านสวนกล้วย ทั้งหมู่บ้านรวมทั้งซอยแยกย่อยทั้งหมด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้

21/09/2563 09:00
21/09/2563 16:00
กฟจ.เลย
042811888
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ