ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอสุวรรณภูมิ
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายแรงสูงบริเวนถนนฝั่งซ้ายมือหันหน้าไปทางจ.ร้อยเอ็ด ถนนสายร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ
26/11/2562 08:30
26/11/2562 16:00
กฟอ.สุวรรณภูมิ
065-3468789
ประสิทธิ์ โนนคำเฮือง