ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA9F-09 (ไลน์แยกโรงพยาบาลศรีวิไล)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านศรีวิไล หมู่3 , บ้านศรีวิไล หมู่11 , โรงพยาบาลศรีวิไล , โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล , โรงน้ำดื่มน้ำดอกไม้ , ศุภกิจ รีสอร์ท , 7-11 , ศรีวิไล เจริญยนต์ , โรงปูนพัฒนกิจ , ไปรษณีย์ศรีวิไล
29/02/2563 07:00
29/02/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด