ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านมณีรินทร์ วิลเลจหนองมน
ทางหมู่บ้านแจ้งความจำนงให้ดับไฟเพื่อย้ายต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน ที่เป็นเหตุทำให้กระแสไฟฟ้ากระพริบบ่อย
01/02/2561 08:00
01/02/2561 17:00
กฟภ.บางแสน
038-381683,038-381071 ต่อ แผนกปฏิบัติการฯ
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด
1มณีรินทร์วิลเลจหนองมน