ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยราษฎร์สามัคคี(คุ้มหลวง) ต.นาดี
ติดตั้งโหลดเบรกสวิทซ์และบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี
23/05/2564 08:00
23/05/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด