ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง หนองไม้แก่น ซอยรุ่งเรืองลาบเป็ด
ติดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
13/08/2563 10:00
13/08/2563 15:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด