ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลสักหลง ม.1,2,3,7,11
ดับไฟก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/01/2565 09:00
17/01/2565 17:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด