ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหลังร้านกรีนเฮ้าส์หาดวอน ถนนบางแสนล่าง ซอย8
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงหลังร้านกรีนเฮ้าส์หาดวอน ถนนบางแสนล่าง ซอย8
25/11/2563 09:30
25/11/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด