ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านห้วยพัฒนา ถึง วัดบ้านห้วยพัฒนา
รื้อถอนลูกถ้วย พินไทพ์ จำนวน 156 ลูก
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 156 ลูก
25/04/2563 08:30
25/04/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ