ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านบางดุก ม.1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บ้านบางดุก , โรงเรียนบ้านหมากปรก, ซอยคุณหญิงกาญจนา อุทิศ และ ซอยท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ยกเว้น หจก.ฉัตรไชยพาณิชย์ และฟาร์มกุ้งบ้านบางดุก กระแสไฟฟ้าไม่ดับ
03/08/2563 09:00
03/08/2563 12:00
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
โมทนีย์ แก้วนิล