ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสมบูรณ์ ต.ท่าดินดำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียงและสายไฟฟ้าหย่อนยาน บริเวณบ้านโคกสมบูรณ์ ต.ท่าดินดำ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสี่แยกสหเมืองทอง ถึง น้ำตกวังก้านเหลือง (ฝั่งตรงข้าม) ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วย
15/02/2564 08:30
15/02/2564 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง