ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านคูน้อย บ้านโคกกระเทิน ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
มีความจำเป็นขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนอุปกรณ์แรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
บริเวณ บ้านคูน้อย บ้านโคกกระเทิน
13/02/2563 09:00
13/02/2563 17:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี