ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลง ทจส.ข้างโคราชเดนกิ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ติดตั้ง Insulation Cover
24/03/2563 13:00
24/03/2563 15:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด