ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านโป่งปัด(ฝั่งขวา) - ทับศิลารีสอร์ท
สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด
22/09/2563 09:00
22/09/2563 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ