ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยไปรษณีย์, ม.9 ต.ลำนารายณ์, บ้านเอื้ออาทร, บ้านทุ่งน้อย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณซอยท่ามะนาว 4 (ซอยไปรษณีย์) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ กลุ่ม ม.9 ต.ลำนารายณ์ บ้านเอื้นอาทร จนถึงบ้านทุ่งน้อย ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วย
20/02/2564 09:00
20/02/2564 16:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ