ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.เนินขี้เหล็ก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายเขตทางหลวง และสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานมายาวนาน เพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จะมีการดับไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22,000 โวลต์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณดังนี้
๑. ผู้ใช้ไฟที่อยู่ บ้านเนินม่วง บ้านเนินใน บ้านหนองจิก บ้านหนองไม้ บ้านหนองควง บ้านเนินขี้เหล็ก อบต.เนินขี้เหล็ก โรงเรียนจันทราราษฎร์ บ้านหนองหมี บ้านดงเพิ่ม บ้านหนองโพธิ์ บ้านบ่อกระบาก บ้านหนองสังข์
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
02/04/2565 08:00
02/04/2565 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด