ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2,4,5,6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
พาดสายระบบ 115 เควี เรียบถนนมอเตอร์เวย์ ถึงริมแม่น้ำบางปะกง
20/01/2562 08:00
20/01/2562 17:00
กฟอ.บางปะกง
0958865625
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด