ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่องเเห้ว หมู่ 12 ตำบลดงคอน
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง บริเวณ หมู่ 12 ตำบลดงคอน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเเละคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระเเสไฟฟ้าเเรงสูง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งเเต่เวลา 09.00-16.00 น.
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด