ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SF6 ชั่วคราวตรงข้ามมิตซูพันล้าน ถึง จุดปลดแคล้มป์ ตรงข้ามคุณาสิน
ปลด SF6 ชั่วคราวตรงข้ามมิตซูพันล้าน ถึง จุดปลดแคล้มป์ ตรงข้ามคุณาสิน
11/08/2565 08:30
11/08/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
เสกสันต์ ไชยวุฒิ
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้ง
2ผังดับไฟ