ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเพนียดช้าง ตัด DDE บริเวณเพนียดช้างซ.4 - โฮมโปร
เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC
21/08/2562 09:00
21/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด