ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.10,11,12 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุง-ย้ายแนว-เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
15/06/2563 08:30
15/06/2563 16:30
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด