ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ 1, โรงสูบน้ำนิคมน้ำอูน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณโรงสูบน้ำนิคมน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ในการดำเนินการครั้งนี้จำเป็นจะต้องดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
29/10/2563 09:00
25/10/2563 12:00
กฟอ.พังโคน
042-771001
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านห้วยเหล็กไฟ