ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกมิตรภาพข้างบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาขอนแก่น ถึงบริษัท โออิชิฟู้ด จำกัด
ปักเสาไฟฟ้า ขนาด 12 เมตร จำนวน 13 ตัน
เปลี่ยนสายแรงสูง 3 วงจร.กม.
16/02/2562 09:00
16/02/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ