ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า อบต.พะนอม อ.ท่าอุเทน
ติดตั้งโหลดเบรคสวิตท์ SF6 แทน LBS ของเดิม
20/09/2562 10:30
20/09/2562 16:30
กฟอ.บ้านแพง
0909751754
ทศพร เจริญสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด