ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างวัดโพธิสมภรณ์ ถนนโพศรี ถึง ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
17/04/2563 09:00
17/04/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด