ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโรงพยาบาล ถึง กลุ่มมัสยิด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณซอยสุระนารายณ์ 26 (ซอยโรงพยาบาลฯ) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณปากซอยโรงพยาบาลฯ, กลุ่ม ม.8 ต.ลำนารายณ์, จนถึงกลุ่มมัสยิด ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
10/06/2564 08:30
10/06/2564 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ