ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยผึ้ง บ.ทุ่งโฮ้ง บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
ดับไฟ 115 KV, F7, F8 สถานีเทิง
บ.ห้วยผึ้ง บ.ทุ่งโฮ้ง บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
เวลา 08.30-17.00 น.
31/07/2565 08:00
31/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด