ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกโต้รุ้ง หน้าโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ไป ไปรษณ์ย์ ไป โลตัส ไป ธนาคารกสิกรไทย
แก้ไข Hotline Clamp ชำรุด
18/02/2564 12:00
18/02/2564 13:00
กฟจ.มหาสารคาม
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ