ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท น้ำใส 304 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
บำรุงรักษาภายในบริษัท น้ำใส 304 ต.หาดนางแก้ว
23/03/2563 09:00
23/03/2563 13:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด