ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแวง ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ปป.ย้ายแนวเสา12.20 เมตรจำนวน 22 ต้น
13/05/2565 09:00
13/05/2565 16:30
กฟอ.ภูเวียง
062-1965633
เกียรติศักดิ์ ประสงค์ศิลป์
ลำดับดาวน์โหลด