ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.ศรีธาตุ
ตัดต้นไม้คร่ิมไลน์ระบบ 22 เควี 2 กม จากสามเเยก ตลาดสด อ.ศรีธาตุ ถึง STT01R-03
17/05/2562 10:00
17/05/2562 15:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
085-458-1312, 042-334-545-6
พัชรัตน์ วิมลจิตร
ลำดับดาวน์โหลด