ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนราษฎร์ดำริ ซอย ๑ และ ซอย ๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสายเปลือย เป็น สายหุ้ม
04/08/2563 09:00
04/08/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ