ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเอกมงคล 4 ทั้งหมู่บ้าน
ปักเสาแซมไลน์ติดตั้งคอน DDE
แก้ไขเสาเอน
PM หม้อแปลงติดตั้งTR-202
PM คุมไลน์ ติดตั้ง TR-202
ติดตั้ง TR-202
15/08/2562 09:00
15/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด