ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโปร่งสังข์ ถึง บ้านหนองม่วง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
PEA ขอประกาศดับไฟฟ้าในวันที่ 6 มิ.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. บริเวณบ้านโปร่งสังข์ ถึง บ้านหนองม่วง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
06/06/2562 13:00
03/06/2562 15:00
กฟอ.แก้งคร้อ
044831571
ยงยุทธ เลาห์ทวี
ลำดับดาวน์โหลด