ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโกดังไทยพัฒนาอบพืชหนองไผ่ ถึง หน้าโลตัสหนองไผ่
เพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง185 SAC 22 kva ฟิดเดอร์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก
02/04/2563 09:00
02/04/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด