ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกฟันโปง
จะทำงานเสริมหม้อแปลงไฟฟ้าแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก
วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563
และวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาประมาณ 09.00 – 16.00 น.
บริเวณที่ดับไฟ
- บ้านโคกฟันโปง
07/10/2563 09:00
07/10/2563 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ