ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบริเวณตั้งเเต่บ้านดอน ว.1 ม.3,6 ต.ดอนไก่ดี
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณบริเวณตั้งเเต่บ้านดอน ว.1 ม.3,6 ต.ดอนไก่ดี
01/02/2562 10:00
01/02/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด