ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู 2 ตำบลบ้านบุ่ง, วัดบ้านบุ่ง
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
08/12/2564 09:00
08/12/2564 16:00
กฟจ.พิจิตร
0882718112
เจษฎา จันทร์ท่าฬ่อ
ลำดับดาวน์โหลด